Sonia Bernac

Critical point of looseness

video • 2:57 • spring 2015

critical-point-1

critical-point-2

Video stills

 • English

  I.
  It doesn’t always turn out well.
  To succeed you have to choose a good place. But it sometimes doesn’t work anyway.
  In general, the place is the most important. It can’t be too close to water, because waves can sweep over it. It can’t be too far neither, because it is too dry and it doesn’t work. Water is necessary. But you have to be quick and make it before a wave comes.

  II.
  And sand. It has to be dry and warm. Everybody knows that a place at the edge of the forest is never good. It is too shaded and there are too many vertical things. The vertical always disturbs.

  III.
  When you find a place, you have to dig a hole. Bad holes need to be filled back straight away. The hole needs to be round and have a clear edge. Otherwise, the shade gets in…

  IV.
  The edges need to be smooth, but the inside has to be broken up/scarified and damp. You can’t use a metal shovel, because it won’t work. A stick is good, but you have to be careful, because it is vertical.

  V.
  You have to do that quickly, cause sand can’t completely dry out. You can’t change it or pour water over it.

  VI.
  Light is important too. It has to be lit on the front. You have to check all the time if the shade doesn’t get in. The worst is the shade from the forest, because this thing can happen.

  VII.
  After that, you can start spilling the dust. But not in the wind, cause the dust is very light and it could mix with the sand. And then it wouldn’t work. You have to pour it evenly, leading the line to the place. Shells don’t break it, sticks do… be careful with stones, because it depends…

  VIII.
  The place needs to be filled with the dust carefully. And then, another layer again. Horizontal lines help, hollows and tracks don’t.
  You have to leave it then, and go away. If it was done properly, it would work.
  But sometimes it doesn’t.
  To succeed you have to choose a good place.

 • Polish

  I.
  Nie zawsze się udaje…
  Żeby wyszło, najważniejsze jest miejsce. Ale czasem i tak nie wychodzi…
  Ale miejsce jest najważniejsze. Nie może być za blisko wody, bo fale zaleją, ani za daleko, bo będzie za sucho i nie wyjdzie. Ale woda musi być. Tylko trzeba zdążyć przed falą.

  II.
  No i piasek. Musi być suchy i ciepły. Wiadomo, że miejsce pod lasem nigdy nie jest dobre. Tam jest cień i za dużo pionowych rzeczy. Pionowe zawsze zakłóca.

  III.
  Kiedy się znajdzie miejsce, trzeba zrobić dobry dołek. Niedobre dołki trzeba szybko zasypać.
  Dołek powinien być okrągły i musi mieć wyraźny brzeg, żeby cień nie padał do środka.

  IV.
  Brzegi muszą być gładkie i suche, a środek spulchniony i wilgotny. Nie można kopać metalową łopatą, bo nie wyjdzie. Dobry jest patyk, ale trzeba uważać, bo jest pionowy.

  V.
  Trzeba potem szybko robić, żeby piasek nie przesechł całkiem. Nie można go wymieniać ani polewać, bo się nie uda.

  VI.
  Światło też jest ważne. Musi świecić z przodu. Cięgle trzeba uważać na cień, bo może się przedostać. Najgorszy jest cień z lasu, bo może stać się coś.

  VII.
  Potem można zacząć już sypać. Ale nie na wietrze, bo pył jest bardzo lekki i może zmieszać się z piaskiem. To wtedy nie wyjdzie. Sypać trzeba równo, prowadząc linię aż do miejsca.
  Muszle nie przeszkadzają, patyki tak, kamienie to różnie.

  VIII.
  Miejsce trzeba zasypać dokładnie pyłem. Potem jeszcze jedną warstwą. Linie poziome pomagają, dołki i ślady – nie.
  Potem trzeba zostawić i pójść. Jeśli było nasypane dobrze, to się uda.
  Ale nie zawsze wychodzi…
  Żeby się udało, musi być dobre miejsce.

Video script